Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene vervoerscondities (AVC) 1983 en Internationaal Vervoer van goederen over de weg (CMR)1983. Met betrekking tot deze voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.